ภาษีที่สูงขึ้นสำหรับเครื่องดื่มที่มีรสหวานคาดว่าจะช่วยลดปัญหาสุขภาพของประชาชน

รัฐบาลคาดว่าการตัดสินใจจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากขึ้นในเดือนหน้าจะช่วยให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น กรมอนามัยกล่าวว่าคาดว่าสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลย้ายขึ้นภาษีของเครื่องดื่มหวานขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่หวานมาก

อธิบดีกรมอนามัยนายพลพิมล วิภูกร เปิดเผยว่าจำนวนคนไทยที่ติดสุราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลายภาคส่วนหาวิธีลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

รัฐบาลตัดสินใจขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงในเดือน กันยายน 2017 และการขึ้นราคาอีกครั้งจะมีผลใน วันที่ 1 ตุลาคม ปีนี้ เธอกล่าวว่า อาจมีการปรับขึ้นหากผู้ผลิตไม่สามารถลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม

เธอกล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลคือเพื่อกระตุ้นผู้ผลิต และผู้นำเข้าเครื่องดื่มเพื่อปรับสูตรการผลิตหรือทำผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มีน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม 6 กรัมต่อเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มหวาน และเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัญหาทางทันตกรรมของคนไทย

จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติโดยสำนักทันตสาธารณสุข แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงปัญหาทางทันตกรรม สอดคล้องกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาล

ในปี 2557 คนไทยอายุมากกว่า 15 ปีร้อยละ 37.5 มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วน กรมอนามัยกำลังร่างกฎหมายเพื่อเอาน้ำตาลออกจากอาหารเด็ก ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันเด็กติดอาหารหวาน

 

ที่มา

แสดงความคิดเห็น